Ekonomi

  • controlling
  • Kreditfrågor
  • kundreskontra
  • redovisning

Administration

  • Sociala medier
  • Utredningar
  • Marknadsundersökningar