Trädgård: Gräsklippning, beskärning, plantering, jordfräs, kalkning, Löv- och grusblåsning etc.

Mark: Stenläggning, platt- och mursättning, gjutning, dränering etc.

RUT- och ROT-avdrag halverar många gånger arbetskostnaden. Mobil 070-633 19 63